Klientai

Per savo istoriją aptarnavome virš 300 įvairių klientų – vietinių ir tarptautinių verslų, ministerijų, asociacijų, viešųjų įstaigų ir t.t. Vidutiniškai vienas iš trijų klientų grįždavo su pakartotiniu užsakymu, o didžiausiame vieno kliento portfelyje yra net 27 mūsų aptarnauti projektai. Kviečiame susipažinti su kai kuriais iš mūsų vertinamų klientų.
  • Visi
    Visi Pelno nesiekianti organizacija Užsienio investuotojo verslas Viešojo sektoriaus organizacija Vietinis verslas