Kvietimas „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“

2022-10-20

2022 m. gruodžio mėnesį planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas finansavimui pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 3 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės (privatūs juridiniai asmenys).
 • Finansuojama veikla: gamybos procesų automatizavimas, robotizavimas ir skaitmeninimas.
 • Subsidijos dydis: iki 600 000 € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas:
 • iki 45% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža įmonė;
 • iki 35% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028