Paslaugos

Teikiame integruotas ES subsidijų įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose ES paramą gaunančio projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo pirminės idėjos įvertinimo iki galutinės ataskaitos patvirtinimo. Svarbiausia, padedame taupyti projektui skiriamus Kliento išteklius ir mažinti bendrą subsidijos įdarbinimo kainą.

Paraiškos rengimo paslaugos

Kartu transformuosime Jūsų idėjas į projekto planą, vertą teigiamo donoro sprendimo dėl subsidijos

Ką darote Jūs?

 1. Pasidalinate savo idėjomis ir jų finansavimo poreikiu.
 2. Jums patogiausia forma teikiate paraiškai reikalingą informaciją.
 3. Įgaliojate mus atstovauti jūsų interesus.

Ką daro Responsum?

 1. Stebime kvietimus teikti paraiškas, atitinkančius Kliento poreikius, ir laiku informuojame Klientą.
 2. Padedame suformuoti projekto koncepciją taip, kad tikimybė gauti finansavimą būtų didžiausia.
 3. Koordinuojame projekto planavimo darbus, kokybiškai ir laiku parengiame paraišką.
 4. Padedame formuoti projekto konsorciumą, surasti mokslo ir kitus partnerius.
 5. Atstovaujame klientą bendravime su donoru ir padedame tobulinti parašką projekto vertinimo metu.

Projekto vadybos paslaugos

Organizuosime veiklas, rūpinsimės projekto plano aktualumu, rodikliais ir vidine bei išorine komunikacija

Ką darote Jūs?

 1. Koncentruojatės į bendrą projekto veiklų organizavimą.
 2. Rūpinatės projekto vadyba ir rezultatų pasiekimu.
 3. Įgaliojate mus atstovauti jūsų interesus.

Ką daro Responsum?

 1. Rengiame ir aktualizuojame projekto įgyvendinimo planą.
 2. Koordinuojame konsorciumo darbą, organizuojame partnerių susitikimus.
 3. Vykdome projekto procesų ir rezultatų kokybės vadybą.
 4. Esant poreikiui, įgyvendiname atskiras veiklas ir užtikrinam rezultatų pasiekimą.
 5. Atliekame rezultatų pasiekimo stebėseną.
 6. Užtikriname projekto rezultatų sklaidą.

Projekto administravimo paslaugos

Padėsime atitikti donoro reikalavimus, pasiekti projekto tikslų ir gauti subsidiją iki paskutinio cento

Ką darote Jūs?

 1. Pasirašote projekto sutartį ir vykdote projekto veiklas.
 2. Nustatytu periodiškumu teikiate pirminius dokumentus ir duomenis.
 3. Įgaliojate mus atstovauti jūsų interesus.

Ką daro Responsum?

 1. Padedame suderinti projekto sutartį, rengiame sutarties keitimo dokumentus.
 2. Rengiame mokėjimo prašymus bei periodines ataskaitas.
 3. Padedame įgyvendinti projekto pirkimų procedūras.
 4. Atstovaujame klientą nuolatiniame bendravime su donoru ir dalyvaujame patikrose.
 5. Esant poreikiui, padedame argumentuoti projekto rodiklių nepasiekimą.
1 Projekto inicijavimas
2 Projekto planavimas

Paraiškos rengimo paslaugos

Kartu transformuosime Jūsų idėjas į projekto planą, vertą teigiamo donoro sprendimo dėl subsidijos

Daugiau

Projekto vadybos paslaugos

Organizuosime veiklas, rūpinsimės projekto plano aktualumu, rodikliais ir vidine bei išorine komunikacija

Daugiau

Projekto administravimo paslaugos

Padėsime atitikti donoro reikalavimus, pasiekti projekto tikslų ir gauti subsidiją iki paskutinio cento

Daugiau
4 Projekto uždarymas
3 Projekto įgyvendinimas