2022 m. vasario 28 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „EXPO SERTIFIKATAS“.

2022-03-01

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tarptautiškumą teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, kas padėtų tarptautinėse rinkose kurti teigiamą Lietuvos produktų įvaizdį.

Pagal šią priemonę projektų finansavimui numatoma skirti iki 1 mln. €.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ.

Subsidijuojama veikla: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Subsidijos suma: nuo 5 tūkst. iki 100 tūkst. eurų projektui.

Subsidijos intensyvumas: 50%.

 

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. kovo 31 dienos.

Kvietimas baigėsi.