ADVANCED ADVICE parengtos paraiškos – tarp gavusių didžiausią finansavimą

2016-04-15

Dvi ADVANCED ADVICE parengtos paraiškos gavo teigiamus sprendimus dėl finansavimo skyrimo pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Iš viso mūsų parengtoms paraiškoms, kurių bendras biudžetas yra virš 1 850 000 eurų, buvo skirta virš 930 000 eurų ES Struktūrinių fondų investicijų. Džiaugiamės, kad mūsų parengtoms paraiškoms skirtas finansavimas sudaro 15,5% nuo bendros šiam kvietimui skirtos investicijų sumos, nors mūsų parengtų paraiškų skaičius sudarė tik 5% nuo visų patvirtintų paraiškų.

Norime priminti, kad iš viso pagal šį kvietimą buvo pateikta 61 paraiška. Net 25 paraiškos arba 41% pateiktų paraiškų neatitiko administracinės atitikties ir/arba tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų. 36 paraiškos arba 59% pateiktų paraiškų praėjo į kokybės ir naudos vertinimo etapą. Nors šiose 36 paraiškose prašomos subsidijos lėšos maždaug 3,5 mln. eurų viršijo kvietimo biudžetą, tačiau biudžetas buvo padidintas ir visoms šioms paraiškoms buvo rekomenduota skirti finansavimą.

Vidutiniškai vienai paraiškai skirta finansavimo suma yra apie 167 000 eurų, tačiau yra 3 paraiškos, kurios prašo beveik maksimalios galimos sumos – daugiau nei po 450 000 eurų. Džiaugiamės, kad mūsų rengtos paraiškos yra tarp jų. Reikia pažymėti, kad net 8 paraiškoms vertinimo metu prašomas finansavimas buvo sumažintas daugiau nei 30%. Palyginimui, mūsų aptarnautų projektų biudžetai vertinimo metu buvo sumažinti apie 4%.