Džiaugiamės 100% mūsų rengtų paraiškų sėkme

2016-03-08

Paskelbtas 2016 m. kovo 3 dienos verslo projektų paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolas atnešė geras naujienas.

Visos ADVANCED ADVICE parengtos paraiškos gavo teigiamus sprendimus dėl finansavimo skyrimo pagal priemonę „E-Verslas LT“. Iš viso keturioms mūsų parengtoms paraiškoms, kurių bendras biudžetas yra virš 207 000 eurų, buvo skirtą virš 110 000 eurų ES Struktūrinių fondų investicijų.

Norime priminti, kad iš viso pagal šį kvietimą buvo pateikta 431 paraiška. Net 163 paraiškos neatitiko administracinės atitikties ir/arba tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų. Tik 268 paraiškos arba 62% pateiktų paraiškų praėjo į kokybės ir naudos vertinimo etapą. Nors šiose 268 paraiškose prašomos subsidijos lėšos maždaug 1,1 mln. eurų viršijo kvietimo biudžetą, tačiau biudžetas buvo padidinta ir visoms šioms paraiškoms buvo rekomenduota skirti finansavimą. Vidutiniškai vienai paraiškai skirta finansavimo suma yra apie 20 900 eurų.

Reikia pažymėti, kad vienos iš 268 patvirtintų paraiškų teikėjas pats atsiėmė paraišką, o dar 2 paraiškų teikėjai sukėlė abejonių komisijai ir dėl sutarčių pasirašymo su jomis turės apsispręsti LVPA.