Kvietimas „ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIDINANČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS”

2022-10-11

Kvietimas pasibaigęs

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIDINANČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 30 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: Gamybos įmonės, turinčios leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
 • Finansuojama veikla: Gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančių ir taip prie energijos vartojimo ir ŠESD mažinimo prisidedančių technologijų diegimas.
 • Subsidijos dydis: iki 10M € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas:
  •  Iki 40% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė.
  •  Iki 30% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. sausio 30 d.
 • Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028