Kaip nustatyti įmonės dydžio kategoriją? (III dalis)

2020-09-14

Rūta Gumbelevičiūtė

Sritis (rubrika): Su ES finansavimu susijusios sąvokos

Tema: Įmonės dydžio nustatymas

Parengė: projektų rengimo ekspertė Rūta Gumbelevičiūtė

Įvertinus ir nustačius įmonės ryšius su kitais ūkio subjektais, nustačius bei susumavus darbuotojų skaičių ir finansinius duomenis (balansinę turto vertę ir metinę apyvartą), paskutinis žingsnis yra įmonės dydžio nustatymas atsižvelgiant į mažos ir labai mažos, vidutinės ir didelės įmonės ribas.

Įmonė, lygindama savo duomenis (darbuotojų skaičių, apyvartą ar bendrą balansą) su nustatytomis ribomis pagal šiuos tris kriterijus, gali įsivertinti, ar ji yra labai maža ar maža, vidutinė ar didelė įmonė:

  • Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.
  • Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.
  • Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.
  • Didelė įmonė – įmonė, kurioje dirba 250 ir daugiau darbuotojų arba įmonė, kurios metinės pajamos viršija 50 mln. eurų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 43 mln. eurų.

Įmonė priskiriama didelei įmonei, jeigu 25 proc. ir daugiau kapitalo arba balsavimo teisių tiesiogiai ar netiesiogiai turi valstybė ir (ar) savivaldybė.

 

1 lentelė. Įmonės dydžio nustatymas

Įmonės dydisDarbuotojų skaičiusMetinės pajamos (apyvarta), mln. EurBalanse nurodyto turto vertė, mln. Eur
Didelė įmonė³250 ARBA>50 IR>43
Vidutinė įmonė<250 IR£50 ARBA£43
Maža įmonė<50 IR£10 ARBA£10
Labai maža įmonė<10 IR£2 ARBA£2

Nustatant įmonės dydį, vertinami paskutinių dviejų finansinių metų duomenys. Jeigu per paskutinius dvejus metus įmonės statusas keitėsi, vertinami paskutinių trejų metų duomenys ir statusas nustatomas pagal tai, koks statusas buvo vyraujantis, t. y. koks buvo du metus iš trijų. Tad jeigu įmonė atitinkamais metais viršija darbuotojų skaičiaus ar finansinių duomenų ribas, tai jos padėties nekeičia ir ji išlaiko savo statusą, turėtą tų ataskaitinių metų pradžioje. Tačiau ji savo statuso netenka, jei tas ribas viršija du iš eilės ataskaitinius laikotarpius.

Taip pat įmonė gali įgyti mažos ir vidutinės įmonės statusą, jei ji iš pradžių buvo didelė įmonė, tačiau vėliau, du iš eilės ataskaitinius laikotarpius, nesiekė nustatytų viršutinių ribų.

2 lentelė. Įmonės statuso pasikeitimas

Verslo subjekto statusas prieš 3 metusVerslo subjekto statusas prieš 2 metusPraėjusių metų verslo subjekto statusasVerslo subjekto statusas (įmonės dydis)
MažaMažaVidutinėMaža
MažaVidutinėMažaMaža
VidutinėVidutinėMažaVidutinė
VidutinėMažaVidutinėVidutinė
VidutinėVidutinėDidelėVidutinė
VidutinėDidelėVidutinėVidutinė
DidelėDidelėVidutinėDidelė
DidelėVidutinėDidelėDidelė
VidutinėDidelėDidelėDidelė

 

Pabaigai norėtume pažymėti, kad paraiškos rengimo ar vertinimo metu pasikeitus susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiams (jeigu įmonė buvo sujungta ar prijungta prie kito verslo subjekto, įmonė įsigijo 25 proc. ir daugiau kitos įmonės akcijų arba įmonės 25 proc. ir daugiau akcijų įsigijo kitas verslo subjektas), turi būti peržiūrimas ir įmonės statusas, kuris nustatomas pagal po sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius. Tokiu atveju, jeigu įmonė, pasikeitus savininkui, po įmonių susijungimo ar įsigijimo, viršija atitinkamas įmonės dydžio ribas, nebebūtų taikoma aukščiau straipsnyje minima taisyklė ir įmonės statusas būtų vertinamas pagal jos akcininkų struktūrą sandorio metu.