Kviečiame inovacijų kūrėjus bendradarbiauti

2018-06-25

2018 m. birželio 25 dieną buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai” tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti

įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 75 mln. eurų.
 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės ar viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 4,4 mln. eurų projektui.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 1,2 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 3 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 0,2 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 70%.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.