Kvietimas „DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE”

2023-12-20

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSEi“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 40 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: pramonės įmonės, kurių daugiau nei 51 proc. pajamų sudaro pajamos iš pramonės veiklos, ir kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 metus yra ne mažesnės nei 300 000 €, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė, ir 145 000 €, jeigu pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė
 • Finansuojama veikla: Naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymas gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių ir pagalbinių procesų infrastruktūros atnaujinimas. Kai projekte planuojama keisti ir technologinius ir pagalbinius procesus, įmonė įsipareigoja išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 30% nuo viso gamybos proceso (visų technologinių ir pagalbinių procesų). Kai planuojama keisti tik technologinį procesą, įmonė įsipareigoja sumažinti išmetamą ŠESD kiekį 30% nuo viso technologinio proceso.
 • Subsidijos dydis: nuo 50 000€ iki 1 200 000 € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • Iki 50%, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.
  • Iki 40%, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
  • Iki 30%, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
  • +15%, kai projekto veiklos vykdomos Vidurio ir Vakarų
   Lietuvos regione (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės,
   Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrityse).
 • Paraiškas galima teikti iki 2024-04-16

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028