Kvietimas „EUROSTARS”

2023-01-25

Kvietimas pasibaigė!

 

 • Tinkami pareiškėjai: konsorciumas, kurį sudaro ne mažiau kaip 2 nesusiję dalyviai, juridiniai asmenys, iš skirtingų „Eurostars“ programos valstybių narių. Projektą koordinuoja inovatyvi maža ir vidutinė (MVĮ) įmonė.
 • Finansuojama veikla:
  •  Taikomieji moksliniai tyrimai (2-5 MTEP etapai).
  •  Eksperimentinė plėtra (6-9 MTEP etapai).
 • Subsidijos dydis: iki 300 000 € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • Iki 100% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų mokslo ir studijų institucijai ar universiteto ligoninei, kai vykdoma neekonominė veikla.
  • Iki 80% MTEP išlaidoms:
   – iki 50% moksliniams tyrimams;
   – iki 25% eksperimentinei plėtrai;
   – +20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;
   – +10% vidutinėms įmonėms;
   – +15%, jei projekte dalyvauja tinkamas partneris.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Rūta Gumbelevičiūtė │ ruta.gumbeleviciute@responsum.co │ +370 648 02884
• Gabrielė Adomaitytė │ gabriele.adomaityte@responsum.co │ +370 648 02887