Kvietimas „EXPO GALIMYBĖS” (SOSTINĖS REGIONAS)

2023-06-12

Kvietimas pasibaigė!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „EXPO GALIMYBĖS” (SOSTINĖS REGIONAS) gauti.

  • Iš viso projektams bus paskirstyti 5 M €.
  • Tinkami pareiškėjai: aukštos pridėtinės vertės sektoriui priskirtos labai mažos,  mažos ar vidutinės įmonės, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, JAR registruotos ne trumpiau kaip vienerius metus.
  • Finansuojama veikla: MVĮ aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas. Finansuojama MVĮ ir jų APV produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir MVĮ planuojamų eksportuoti APV produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugų įsigijimas.
  • Subsidijos dydis: iki 200 000 € vienam projektui.
  • Finansavimo intensyvumas: Iki 50%

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

  • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
  • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
  • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
  • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028