Kvietimas „ĮGŪDŽIAI MVĮ”

2023-09-15

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „ĮGŪDŽIAI MVĮ” gauti. Kvietimas pratęstas iki kovo 18 d.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 7,5 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: MVĮ*, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kasmet yra ne mažesnės kaip 145 000 €, kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000 €, kai įmonė labai maža arba maža.
 • Finansuojama veikla:
 • Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius. Planuojamos investicijos orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal Sumaniosios specializacijos prioritetus, identifikuoti nuolatinio verslumo galimybių paieškos proceso metu.
 • Subsidijos dydis:
  • Labai mažoms ir mažoms įmonėms: didžiausia subsidija – 40 000 €, mažiausia – 5 000 €.
  • Vidutinėms įmonėms: didžiausia subsidija – 100 000 €, mažiausia – 15 000 €.
 • Finansavimo intensyvumas:
   • 70% – kai pareiškėjas labai maža ir maža įmonė registruota VVLR ir projektas įgyvendinamas VVLR.
   • 60% – kai pareiškėjas vidutinė įmonė registruota VVLR ir projektas įgyvendinamas VVLR;

   –+10% jei mokymas vidutinėje įmonėje suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims.

   • 50% – kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028