Kvietimas „INOBRANDA“

2023-01-09

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „INOBRANDA“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 15 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės,  veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį), vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 3 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 300 000 €, o suminės 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 30 000 €.
 • Finansuojama veikla: inovacijų kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba ir parengimas rinkai.
 • Subsidijos dydis: iki 2 000 000 € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • Iki 85% patentavimo išlaidoms.
  • Iki 85% produkto parengimo rinkai išlaidoms.
  • Iki 80% MTEP išlaidoms:
   – iki 50% moksliniams tyrimams;
   – iki 25% eksperimentinei plėtrai;
   – +20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;
   – +10% vidutinėms įmonėms;
   – +15%, jei projekte dalyvauja partneris.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028