Kvietimas „INVESTICINĖ PARAMA SAULĖS ELEKTRINĖMS SAUSUMOJE”

2022-10-19

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „INVESTICINĖ PARAMA SAULĖS ELEKTRINĖMS SAUSUMOJE“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 64 M €.
 • Finansuojama veikla: mažos galios (iki 500 kW) saulės elektrinių įsigijimas ir įrengimas.
 • Tinkami pareiškėjai:
  • Labai mažos ir mažos įmonės (LMMĮ).
  • Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą.
  • Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB).
  • Piliečių energetikos bendrijos (PEB).
 • Projektams taikomi fiksuotieji įkainiai: fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įrengti, yra 869,72 Eur (be PVM).
 • Maksimalus finansavimas vienam projektui, atsižvelgiant į maksimalią leistiną elektrinės galią, fiksuotąjį įkainį ir maksimalų finansavimo intensyvumą, yra ~200 000 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • Iki 45% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra atsinaujinančių išteklių energijos bendrija (AIEB) arba piliečių energetikos bendrija (PEB).
  • Iki 35% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra AEIB ar PEB, kurios bent vienas dalininkas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė.
  • Iki 35% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė (LMMĮ).

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028