Kvietimas „JURIDINIŲ ASMENŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)”

2022-12-09

KVIETIMAS SUSTABDYTAS, NES GAUTA PARAIŠKŲ SUMAI DIDESNEI, NEI PRIEMONĖJE SUPLANUOTA PINIGŲ

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „JURIDINIŲ ASMENŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“ gauti.

  • Iš viso projektams bus paskirstyti 2 000 000 €.
  • Tinkami pareiškėjai: Juridiniai asmenys.
  • Finansuojama veikla: Negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40%, palyginti su šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).
  • Finansavimo intensyvumas: iki 30% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

  • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
  • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
  • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
  • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028