Kvietimas „KULTŪROS PAVELDO AKTUALIZAVIMAS IR ĮVEIKLINIMAS”

2022-12-22

Kvietimas pasibaigęs!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „KULTŪROS PAVELDO AKTUALIZAVIMAS IR ĮVEIKLINIMAS“ gauti.

  • Iš viso projektams bus paskirstyti 12 000 000 €.
  • Tinkami pareiškėjai: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.
  • Finansuojama veikla: Kultūros paveldo objekto tvarkomieji statybos ir (ar) tvarkomieji paveldosaugos darbai; įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimas ir įdiegimas.
  • Finansavimo intensyvumas: iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų;
  • Didžiausia vienam projektui skiriama finansavimo suma 750 000 €.
  • Paraiškos teikiamos iki 2023 m. balandžio 30 d.

Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

  • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
  • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
  • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
  • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028