Kvietimas „MVĮ ATSIGAVIMAS“

2022-10-20

2022 m. lapkričio mėnesį planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „MVĮ ATSIGAVIMAS“ gauti.

  • Iš viso projektams bus paskirstyti 2,5 M €.
  • Tinkami pareiškėjai: ne trumpiau kaip 3 metus iki paraiškos pateikimo veikiančios mažos ir vidutinės įmonės, kurių metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, 2019 m. buvo  didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc.
  • Finansuojama veikla: tikslinių paslaugų (antikrizinės veiklos valdymo, veiklos ir kaštų optimizavimo) įsigijimas.
  • Subsidijos dydis: iki 15 000 € vienam projektui.
  • Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

  • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
  • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
  • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
  • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028