Kvietimas „NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS”

2023-10-05

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS” gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 5 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: MVĮ*, veikiančios ne trumpiau kaip 2 metus, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 metus yra ne mažesnės kaip 75 000 €.
 • Finansuojama veikla:

Netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

 • Subsidijos dydis:
  • Didžiausia projektui skiriama finansavimo suma 140 000 € :
   • 100 000 € proceso ir/arba organizacinių inovacijų diegimo veiklai;
   • 40 000 € dizaino sprendimų sukūrimo ir/arba diegimo ir produkto, kuriam buvo sukurtas arba pakeistas nauju dizaino sprendimas, prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai*.
  • Mažiausia projektui skiriama finansavimo suma 20 000 €.

   *Taikomos de minimis reglamento nuostatos, t.y. bendra de minimis pagalbos, suteiktos „vienai įmonei“ suma negali viršyti 200 000 € per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.

 • Finansavimo intensyvumas:
  • iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028