Kvietimas „ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ SUKŪRIMAS”

2023-06-23

Kvietimas pasibaigė!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ SUKŪRIMAS” gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstytas 50 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: medienos pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red.: „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, Skyrius 16 pagal EVRK red. 2) bei „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, Skyrius 31, Grupė 31.0, Klasė 31.09 pagal EVRK red. 2), veikiančios ne trumpiau kaip 2 metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 M € per metus
 • Finansuojama veikla:
  • Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos, skirtos Skydų automatizuotos gamybos linijos ir kitos įrangos, tiesiogiai susijusios su serijine Skydų gamyba, įsigijimui, gali sudaryti iki 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų, iš jų:
   • ne mažiau kaip 80% išlaidų turi būti skirta naujoms automatizuotoms Skydų gamybos linijoms;
   • ne daugiau kaip 20% išlaidų gali būti skirta įrangai, tiesiogiai ne mažiau kaip 50% laiko naudojamai Skydų gamybai.
  • Gamybinių patalpų statyba / pritaikymas serijinės renovacijos gaminių gamybai (iki 30% visų tinkamų išlaidų).
 • Subsidijos dydis:
  • Didžiausia galima projekto finansavimo suma 10 M €.
  • Mažiausia galima projekto finansavimo suma 500 000 €.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • Labai maža / maža įmonė – iki 50% tinkamų išlaidų.
  • Vidutinė įmonė – iki 40% tinkamų išlaidų.
  • Didelė įmonė – iki 35% tinkamų išlaidų.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028