Kvietimas „ROBOTIKOS PROCESŲ AUTOMATIZAVIMUI IR DIRBTINIO INTELEKTO SPRENDIMŲ DIEGIMAS”

2024-03-01

KVIETIMAS PASIBAIGĖ!

Artimiausiu metu bus paskelbtas kvietimas verslo paslaugų centrams, skirtas robotikos procesų automatizavimui ir dirbtinio intelekto sprendimų diegimui.

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

 • Skatinti verslo paslaugų centrus (VPC) įsidiegti robotinio procesų automatizavimo (RPA) ir/ar dirbtinio intelekto (DI) sprendimus, įgalinančius automatizuoti ir optimizuoti verslo procesus ir pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės paslaugų teikimo.
 • Iš viso projektams bus paskirstyti 2,39 M €.
 • Didžiausia galima projekto finansavimo suma 200 000 €.
 • Mažiausia galima projekto finansavimo suma 25 000 €.
 • Iki 50% nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijuojamos išlaidos

 • Įranga, įrenginiai ir kitas turtas (iki 50% visų projekto išlaidų):

–Programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

–Programinės įrangos licencijų ir/ar patentų įsigijimo išlaidos;

–Serverių ir programinės įrangos nuomos išlaidos.

 • RPA ir/ar DI potencialo įvertinimo ir/ar sprendimų diegimo konsultacinių paslaugų išlaidos.
 • RPA ir/ar DI sprendimų diegimo ir programavimo paslaugų išlaidos.
 • Darbuotojų, atliekančių su RPA ir/ar DI potencialo įvertinimu ir/ar diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis.
 • Mokymų išlaidos, susijusios su kuriamu RPA ir/ar DI sprendimu (iki 10% visų projekto išlaidų):

–Mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų išlaidos;

–Mokymų dalyvių (darbuotojų) darbo užmokestis;

–Mokytojų darbo užmokesčio išlaidos (jeigu pareiškėjas pats vykdo mokymus);

–Salės ir įrangos nuomos išlaidos (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje).

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Detalią ir aktualią informaciją apie kvietimus ES paramai gauti galite rasti čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028