Kvietimas „SUSISIEKIMO INOVACIJŲ SKATINIMAS STARTUOLIAMS”

2023-05-15

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „SUSISIEKIMO INOVACIJŲ SKATINIMAS STARTUOLIAMS“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 1 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos ar mažos įmonės, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, JAR registruotos ne ilgiau kaip penkerius metus.
 • Finansuojama veikla: Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas.
 • Subsidijos dydis: iki 50 000 € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas: Iki 100%
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. liepos 31 d.
 • Projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028