Kvietimas „SUSISIEKIMO INOVACIJŲ SKATINIMAS”

2023-02-23

 

Kvietimas pasibaigęs!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „SUSISIEKIMO INOVACIJŲ SKATINIMAS“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 23,5 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: konsorciumai, kuriuos sudaro bent dvi savarankiškos įmonės.
 • Finansuojama veikla: Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas.
 • Subsidijos dydis: iki 3 000 000 € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • Iki 80% MTEP išlaidoms:
   • iki 50% moksliniams tyrimams;
   • iki 25% eksperimentinei plėtrai;
   • +20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;
   • +10% vidutinėms įmonėms;
   • +15% už veiksmingą bendradarbiavimą*.
  • Iki 85% informavimo ir bendradarbiavimo veiklų išlaidoms.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. gegužės 31 d.
 • Projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028