Kvietimas „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS”

2022-10-10

 

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 10 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: Gamybos įmonės, turinčios leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
 • Finansuojama veikla: Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos ir/ar panaudojimo technologijų (saulės ir vėjo elektrinių), mažinančių priklausomybę nuo aplinkai taršių elektros energijos šaltinių ir ŠESD emisijų kiekį, diegimas.
 • Subsidijos dydis:
  • Maksimalus subsidijos dydis saulės elektrinei įsigyti ir įsirengti yra 369 €/kW.
  • Maksimalus subsidijos dydis vėjo elektrinei įsigyti ir įsirengti yra 614,7 €/kW.
  • Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 2,5M €, vertinant ir susijusias įmones.
 • Finansavimo intensyvumas: iki 45% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų .
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. sausio 2 d.
 • Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.