Kvietimas „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI”

2022-10-07

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI”

Priemonės tikslas: skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) diegimą pramonės įmonėse.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 10 M €.
 • Galimi pareiškėjai: pramonės įmonės, veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione
 • Finansuojama veikla: atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
 • Mažiausia vienam projektui skiriama finansavimo lėšų suma 20 000 €.
 • Didžiausia vienam projektui skiriama finansavimo lėšų suma 300 000 €.
 • Subsidijos intensyvumas:
  • Iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.
  • Iki 70% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
  • Iki 60% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. vasario 28 d

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028