Kvietimas „PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS”

2022-10-17

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 5 M €.
 • Finansuojama veikla: privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas.
 • Tinkami pareiškėjai: ne pramonės srityje veiklą vykdantys juridiniai asmenys
 • Maksimalus finansavimas: 1,5M Eur
 • Finansavimo intensyvumas:
 • Iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė.
 • Iki 40% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
 • Iki 30% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
 • Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. liepos 31 d. arba kol pakaks priemonei skirtų lėšų

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028