Kvietimas „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“

2022-10-14

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMASS“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 15 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: Kompensacijos teikiamos juridiniams asmenims, kurie įsigijo naują elektromobilį ir jį įregistravo arba tapo elektromobilio valdytoju ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 23 d. ir kurio pirmoji registracijos data Lietuvos Respublikoje ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Transporto priemonės valdytojas suprantamas kaip juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime.
 • Finansuojama veikla: M1 ar N1 klasės naujų grynųjų elektromobilių įsigijimas.
 • Subsidijos dydis:
  • Pareiškėjui mokama 4 000 € kompensacija už kiekvieną naują elektromobilį.
  • Vienai įmonei (vienam ekonominiam vienetui) teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 € per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį, o vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 € per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba kol pakaks priemonei skirtų lėšų.
 • Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028