Kvietimas „UŽSIENIO IR VIETOS INVESTUOTOJŲ SU DIDELIU DARBO VIETŲ KŪRIMO POTENCIALU PRITRAUKIMAS AKMENĖS R. SAV., JONAVOS R. SAV. IR MAŽEIKIŲ R. SAV.”

2023-09-15

Kvietimas pasibaigė!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „UŽSIENIO IR VIETOS INVESTUOTOJŲ SU DIDELIU DARBO VIETŲ KŪRIMO POTENCIALU PRITRAUKIMAS AKMENĖS R. SAV., JONAVOS R. SAV. IR MAŽEIKIŲ R. SAV.” gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstytas 67 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: MVĮ*, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 300 000€ jeigu įmonė yra vidutinė ir ne mažiau nei 145 000 € jei įmonė maža.
 • Finansuojama veikla:
  • Tvarių investicijų pritraukimas (produktyvios investicijos), investuojant į pradinės arba pradinės naujos ekonominės veiklos investicijų projektus.
  • Investuotojų, investuojančių į gamybą ir/ar paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
 • Subsidijos dydis:
  • Didžiausia projektui skiriama finansavimo suma 8 500 000 €.
  • Mažiausia projektui skiriama finansavimo suma 2 050 000 €.

 

 • Tvarioms investicijoms pritraukti finansuojama:

–daugiausiai – 8 M €/projektui;

–mažiausiai – 2 M €/ projektui

 • Darbuotojų mokymai finansuojami:

–daugiausiai – 0,5 M €/projektui;

–mažiausiai – 0,05 M €/projektui

 • Finansavimo intensyvumas:
  • Tvarioms investicijoms pritraukti:

–iki 80% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

–iki 70% vidutinėms įmonėms.

  • Darbuotojų mokymams:

–iki 70% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

–iki 60% vidutinėms įmonėms (mokant neįgalius asmenis iki 70%).

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028