Kvietimas „VANDENILIO GAMYBA IR PANAUDOJIMAS”

2022-10-20

Kvietimas pasibaigęs!

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „VANDENILIO GAMYBA IR PANAUDOJIMAS“ gauti.

  • Iš viso projektams bus paskirstyti 20 M €.
  • Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys.
  • Finansuojama veikla: „žaliojo“ vandenilio gamybos, saugojimo ir pritaikymo transporte įrenginių (pvz. elektrolizerių, kompresorių, saugyklų) diegimas, reikalingų pastatų ir statinių statyba.
  • Subsidijos dydis: iki 6 M € vienam projektui.
  • Finansavimo intensyvumas: iki 70% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  • Paraiškas galima teikti iki 2023-02-01

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

  • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
  • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
  • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
  • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028