Kvietimas „ŽALIASIS EKSPERIMENTAS”

2023-06-23

 

Kvietimas baigėsi!

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „ŽALIASIS EKSPERIMENTAS” gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstytas 10,5 M €.
 • Tinkami pareiškėjai: pramonės MVĮ*, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 €.
 • Finansuojama veikla: Inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas MVĮ, veikiančiose Koncepcijoje nustatytų MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioriteto (-ų) srityse. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į MTEP ir patentavimo veiklas
 • Subsidijos dydis:
  • Didžiausia projektui skiriama finansavimo suma 500 000 €.
  • Mažiausia projektui skiriama finansavimo suma 50 000 €.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • Iki 80% MTEP išlaidoms:

–iki 50% moksliniams tyrimams;

–iki 25% eksperimentinei plėtrai;

–+20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

–+10% vidutinėms įmonėms;

–+15%, jei projekte dalyvauja partneris**.

  • Iki 85% patentavimo išlaidoms.

Daugiau informacijos apie priemonę čia.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028