Papildomos galimybės gauti finansavimą – jau netrukus

2020-09-17

Įgyvendinant Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą, rugsėjo – spalio mėnesiais bus paleisti finansavimo priemonių „SMART FDI”, „MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS”, „COVID-19 PRODUKTAI”  kvietimai teikti paraiškas.

INFORMACIJA APIE GALIMAS SUBSIDIJAS

  • Subsidijos „SMART FDI” tikslas – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje pagal sumanios specializacijos kryptis. ▪ Subsidiją gali gauti užienio investuotojas (įmonė); užsienio investuotojo (įmonės arba fizinio asmens) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką; užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ▪ Didžiausia subsidijos suma projektui – 10 M € ▪ Didžiausia subsidijos intensyvumas – 80% ▪ Pagrindinės tinkamos išlaidos: MTEP darbuotojų darbo užmokestis, MTEP įrenginių įsigijimas, statyba  ▪ Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti turėtų būti paskelbtas spalio mėn. ir galios iki kol bus paskirstyta priemonei skirta subsidijos suma ▪ Daugiau informacijos apie subsidiją „SMART FDI“
  • Subsidijos „MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS” tikslas – sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. ▪ Subsidiją gali gauti užienio investuotojas (įmonė); užsienio investuotojo (įmonės arba fizinio asmens) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką; užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ▪ Didžiausia subsidijos suma projektui – iki 250 tūkst. €  ▪ Didžiausia subsidijos intensyvumas – 70%  ▪ Pagrindinės tinkamos išlaidos: mokymų teikimo ir organizavimo paslaugos, mokymuose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos ▪ Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti turėtų būti paskelbtas spalio mėn. ir galios iki kol bus paskirstyta priemonei skirta subsidijos suma ▪ Daugiau informacijos apie programą „MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS“
  • Subsidijos „COVID-19 PRODUKTAI” tikslas – skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą ▪ Subsidiją gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės gamybos įmonės, veikiančios ne trumpiau nei metus ▪ Didžiausia subsidijos suma projektui – iki 1 M € ▪ Didžiausias subsidijos intensyvumas – 95% ▪ Pagrindinės tinkamos išlaidos – įrangos įsigijimas  ▪ Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti turėtų būti paskelbtas rugsėjo mėn. ir galios iki kol bus paskirstyta priemonei skirta subsidijos suma

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

  • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją.
  • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo.
  • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento.
  • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.