PASKELBTAS KVIETIMAS APLINKAI PALANKIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMUI

2022-04-07

2022 m. balandžio 6 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal Norvegijos finansinio mechanizmo priemonę „ŽALIOS PRAMONĖS INOVACIJOS“. 

Priemonės „ŽALIOS PRAMONĖS INOVACIJOS“ tikslas – didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų srityje. 

 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 3,7 mln. €. 
 • Tinkami pareiškėjai: MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvoje ir nepriskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. 
 • Finansuojama veikla: naujų technologinių sprendimų, kurie padėtų, pvz., modernizuoti gamybos linijas pereinant prie beatliekinės gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas. 
 • Didžiausia subsidijos suma: nuo 200 tūkst. € iki 600 tūkst. € vienam projektui. 
 • Subsidijos intensyvumas:  
  • Investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą: labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 45%, vidutinėms įmonėms – iki 35%. 
  • Kitoms išlaidoms – iki 50%.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. birželio 8 d. 
 • Daugiau informacijos apie priemonę „Žaliosios pramonės inovacijos“. 

 

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.