Paskelbtas kvietimas „Eksperimentas“ teikti paraiškas

2019-10-14

TRUMPAI APIE PRIEMONĘ

 • Priemonės „Eksperimentas“ tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams produktams ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP).
 • Numatoma skirti 72,7 mln. € (2 kvietimai – bendrasis kvietimas (50 mln. €) ir regioninis kvietimas (22,7 mln. €). Bendrajame kvietime 15 mln. € numatoma skirti gyvybės mokslų sektoriaus projektams ir 35 mln. € kitų sektorių projektams.
 • Subsidijos suma – nuo 40 tūkst. iki 4,4 mln. € projektui bendrojo kvietimo atveju ir nuo 25 tūkst. iki 0,9 mln. € projektui regioninio kvietimo atveju.
 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės ar viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 • Subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma – iki 1,2 mln. € (bendrajame kvietime) ir iki 0,4 mln. € (regioniniame kvietime). Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma – iki 3 mln. € (bendrajame kvietime) ir iki 0,5 mln. € (regioniniame kvietime). Didžiausias subsidijos intensyvumas bendrojo kvietimo atveju – 45%, regioninio kvietimo atveju, jei finansuojama pagal de minimis – 70%.
  • Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas (tik bendrojo kvietimo atveju). Didžiausia subsidijos suma – iki 0,2 mln. €. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 70%.
 • Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2019 m. spalio 11 d. iki 2020 m. vasario 17 d.