Paskelbtas kvietimas „SMART FDI“ teikti paraiškas

2019-08-23

2019 m. rugpjūčio 21 dieną buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „SMART FDI“.

Priemonės „SMART FDI“ tikslas – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje.

 • Pagal šią priemonę projektų finansavimui numatoma skirti 15,12 mln. €.
 • Tinkami pareiškėjai: užienio investuotojas (įmonė); užsienio investuotojo (įmonės arba fizinio asmens) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką; užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
 • Subsidijos suma – nuo 50 tūkst. iki 10 mln. eurų projektui.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma – iki 3 mln. €. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma – iki 6,5 mln. €. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas. Didžiausia subsidijos suma – iki 0,5 mln. €. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 50%.
 • Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. iki 2020 m. lapkričio 30 dienos arba iki kol bus paskirstyta priemonei skirta subsidijos suma.