Paskelbti priemonės „Smart FDI” atnaujinti projektų atrankos kriterijai

2019-02-19

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija viešam aptarimui paskelbė priemonės „Smart FDI“, kurios kvietimas teikti paraiškas buvo laikinai sustabdytas 2018 m. gruodžio 31 d., projektų atrankos kriterijus. Papildomai nustatyti du atrankos kriterijai:

  • Projekto metu turi būti sukurtos ir ne mažiau kaip 3 metus išlaikytos bent 3 tyrėjų darbo vietos;
  • Pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 metus buvo ne mažesnės kaip 1 000 000 eurų arba per paskutinius 3 metus į pareiškėjo įmonę investuota ne mažiau kaip 1 000 000 eurų.

Kartu liko galioti ir anksčiau nustatyti atrankos kriterijai:

  • Projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurtas produktas turi būti naujas įmonės lygmenyje, arba rinkos lygmenyje, arba pasaulio lygmenyje;
  • Projektas prisideda prie Sumaniosios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo;
  • Investuotojas Lietuvoje veikia ne daugiau kaip 10 metų ir neturi MTEP veiklų vykdymo patirties Lietuvoje.

Pastabos ir pasiūlymai paskelbtiems atrankos kriterijams gali būti teikiami iki vasario 22 d. Įvertinusi pastabas, Ministerija parengs ir paskelbs galutinę atrankos kriterijų versiją, taip pat atitinkamai pakoreguos priemonės „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Numatoma, kad kvietimas teikti paraiškas bus atnaujintas kovo mėnesio pabaigoje.

Iš viso pagal šią priemonę finansavimas skirtas 12 projektų.