Projekto pavadinimas

Darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

Projekto aprašymas

Norėdama užtikrinti aukštą paslaugų kokybę bei kokybišką darbuotojų darbą, UAB „YIT Kausta“ privalo investuoti į žmogiškųjų išteklių tobulinimą, darbuotojų mokymus, padėsiančius jiems tobulėti ir įgyti reikiamų žinių, siekiant įgyvendinti pavestas užduotis. Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti dabartinius ir būsimus UAB „YIT Kausta“ darbuotojus, keliant ir suteikiant specifines kompetencijas, būtinas kasdieniniame darbe atliekant tiesiogines darbo funkcijas. Pareiškėjas, planuodamas mokymus, siekia suteikti savo darbuotojams statybų, užsienio kalbos, rinkodaros, pardavimų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kt. sričių žinias bei įgūdžius. Mokymų metu darbuotojų įgytos žinios ir kompetencijos tiesiogiai prisidės prie UAB „YIT Kausta“ reikalavimus atitinkančių kasdienių funkcijų vykdymo. Numatoma, jog teigiami pokyčiai pareiškėjo vykdomoje veikloje pasireikš tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek ir pasibaigus projektui. Investavus į projekto įgyvendinimą bus pasiekti tiek kiekybiniai (apmokytas darbuotojų skaičius), tiek ir kokybiniai (padidinta darbuotojų kvalifikacija ir žinios) rezultatai. Projektas sukurs pridėtinę vertę: didins kompetentingų darbuotojų skaičių, padidins įmonės konkurencingumą ir prisitaikymą prie rinkos poreikių.

Responsum paslaugos
Paraiškos rengimo paslauga

2018

Paraiškos pateikimo metai

863 tūkst. €

Pradinis biudžetas

Finansuotas

Projekto būsena

Projekto administravimo paslauga

2018 - 2021

Projekto įgyvendinimo metai

782 tūkst. €

Patvirtintas biudžetas

Vykdomas

Projekto būsena

Projekto vadybos paslauga

2018 - 2019

Paslaugos teikimo metai

600 tūkst. €

Paslaugų biudžetas

Užbaigtas

Projekto būsena

  • Finansavimo priemonė

    Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams

  • Projekto sritis

    Minkštieji projektai

  • Kliento tipas

    Užsienio investuotojo verslas

80% darbo, reikalingo gauti subsidiją, atliko Responsum, o mums suteikė aiškias instrukcijas, konsultacijas ir pagalbą

YIT KAUSTA, AB