Subsidijos patyrusiems inovatoriams – iki 10 mln. eurų MTEPI veikloms

2018-04-20

2018 m. balandžio 20 dieną buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „Intelektas LT-2“. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės „Intelektas LT-2” tikslas – paskatinti bendrus mokslo ir verslo MTEP projektus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus.

 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės ar viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas). Projekto partneris yra privalomas.
 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 50 mln. eurų.
 • Subsidijos dydis – nuo 3 mln eurų iki 10 mln. eurų vienam projektui.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • Fundamentiniai tyrimai (iki 10% tinkamų projekto išlaidų). Didžiausias subsidijos intensyvumas – 100%.
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%
  • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.