Tinkamų išlaidų apskaičiavimas, kai už patirtas išlaidas atsiskaityta kita nei eurų valiuta

2020-06-01

Simas Stankaitis

Sritis (rubrika): Naudingi patarimai

Tema: Tinkamų išlaidų apskaičiavimas, kai už patirtas išlaidas atsiskaityta kita nei eurų valiuta

Parengė: Projektų administravimo ekspertas Simas Stankaitis

Pradėjus įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą, projekto vykdytojai neretai susiduria su neaiškumais apskaičiuojant deklaruotiną tinkamų išlaidų sumą, už kurias atsiskaityta kita nei Eur valiuta. Šiame komentare atsakysime:

1. Kokiomis valiutomis galima deklaruoti patirtas išlaidas?

2. Kurios dienos valiutų kursą pasirinkti?

3. Kokios pagrindinės užsienio valiuta patirtų išlaidų deklaravimo rekomendacijos?

Prieš atsakant į aukščiau pateiktus klausimus verta paminėti, jog projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, išlaidų tinkamumą, patirtų užsienio valiuta, reglamentuoja:

  • Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT).
  • 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos).

Atsakymas į pirmąjį klausimą gan konkretus ir nediskutuotinas. Visos išlaidos privalo būti deklaruotos vietine valiuta, t. y. Eur. Niekas neabejoja, jog projektų vykdytojams būtų patogiau ir parasčiau išlaidas deklaruoti tiesiog tomis valiutomis, kuriomis jos patirtos, o ES kompensaciją gauti Eur, tačiau automatinio konvertavimo, pagal su mokėjimo prašymais pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, galimybių šiuo metu nėra (nors tai būtų efektyvus būdas išvengti pasikartojančių valiutų konvertavimo klaidų).

Vadovaujantis PAFT 421.4 papunkčiu, išlaidos, patirtos atsiradus teigiamiems skirtumams dėl valiutos kurso pasikeitimo, yra netinkamos finansuoti išlaidos. Taip pat, projekto vykdytojai nuolat susiduria su dilema, kurios dienos kursą taikyti. Sutarties su tiekėju/teikėju/rangovu sudarymo, išankstinės sąskaitos-faktūros išrašymo, sąskaitos-faktūros išrašymo ar tiesiog faktinio apmokėjimo dienos kursą? Pasirenkant valiutos kurso datą visais atvejais eliminuojama išankstinės sąskaitos-faktūros išrašymo (jei tokia išrašoma) data. Sutarties sudarymo data taikoma tik tuo atveju, jei už suteiktas paslaugas neišrašoma sąskaita-faktūra. Pasirinkimo tarp sąskaitos-faktūros išrašymo ir faktinės atsiskaitymo dienos klausimas išsprendžiamas palyginus abu dienos kursus – pasirenkant mažiausią galimą.

Pabaigai pateiksime keletą užsienio valiuta patirtų išlaidų deklaravimo rekomendacijų:

1. Apskaičiuojant užsienio valiuta patirtas tinkamas išlaidas visada taikomas Lietuvos banko nustatytas atitinkamos dienos buhalterinis kursas.

2. Sudarant paslaugų/prekių/darbų sutartis patartina kainas nurodyti vietine valiuta (Eur), tokiu atveju išvengsite rizikos patirti neplanuotų nuostolių dėl valiutų kursų svyravimų, kurie, remiantis turima patirtimi, gali siekti net ir penkiaženkles sumas.

3.  Prieš atlikdami mokėjimus ne vietine valiuta, pasitikrinkite jos kursą, galbūt, esant galimybei, apmokėjimą verta keletą dienų užlaikyti.