Užsienio investuotojai gali gauti subsidiją R&D veiklai ir infrastruktūrai

2016-05-03

Gegužės 2 dieną buvo paskelbtas II kvietimas teikti paraiškas pagal programą „SMARTINVEST LT+. Šios programos tikslas – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje pagal sumanios specializacijos kryptis.

Subsidiją gauti gali užsienio investuotojas arba bet kokio dydžio užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigta įmonė, kuriai investuotojas daro lemiamą įtaką.

Pagal šią programa yra subsidijuojamos 3 veiklos:

  • Mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros vykdymas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 3 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • Mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 6,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 0,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 50%.

Pagal galiojantį kvietimą paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. rugpjūčio 2 d.