Užsienio investuotojų R&D projektams bus skiriama 40 mln. eurų

2018-08-07

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės „SMART FDI“ tikslas – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje.

 • Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojas arba bet kokio dydžio užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigta įmonė, kuriai investuotojas daro lemiamą įtaką.
 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 39,14 mln. eurų.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 10 mln. eurų projektui.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma: iki 3 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma: iki 6,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 0,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 50%.
 • Pagal šį kvietimą paraiškos gali būti teikiamos nuo 2017 m. birželio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba iki tada, kai bus paskirstyta visa priemonei numatyta finansavimo suma.