Kvietimas „INOCONNECT”

2022-10-24

2022 m. gruodžio mėnesį planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „INOCONNECT“ gauti.

 • Iš viso projektams bus paskirstyti 300 000 €.
 • Tinkami pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios MTEPI veiklą ir deklaruojančios MTEP išlaidas Lietuvos statistikos departamentui.
 • Finansuojama veikla: tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI  partnerystės tinklus.
 • Subsidijos dydis: iki 20 000 € vienam projektui.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • iki 85% Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono įmonėms;
  • iki 50% Sostinės regiono įmonėms.

Informaciją apie kitus kvietimus ES finansavimui gauti rasite čia.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ 

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas: 

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją. 
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo. 
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento. 
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028